Условия за връщане

Информация за правата Ви за анулиране

Имате право да анулирате този договор в рамките на четиринадесет дни, без да е необходимо да посочвате причините за това.

За покупката на стоки срокът за отмяна е четиринадесет дни, считано от деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас, различно от превозвача, влезе в притежание на стоките. Ако поръчаните стоки се доставят в частични пратки, срокът започва да тече от деня на получаване на последната стока; ако договорът за доставка на стоки предвижда няколко частични пратки или партиди, периодът започва да тече от деня, в който е получен последният частичен превоз или партида;

За да упражните правото си на анулиране, трябва да ни уведомите (TyresNET GmbH, Amalienstr. 71 80799 Мюнхен Германия, E-Mail: info@tyres.net) за решението си да анулирате този договор, като дадете ясна декларация електронна поща).

Достатъчно е да изпратите известието за анулиране своевременно, за да спазите срока.

Последици от отмяната

Ако анулирате този договор, ние ще ви върнем всички плащания, които сме получили от Вас, без забавяне и не по-късно от четиринадесет дни от датата на получаване на вашето обявление за анулиране, включително всички такси за доставка (с изключение на допълнителните такси, факта, че сте избрали друг вид доставка, различна от стандартната доставка). За целите на възстановяването ще използваме същите начини на плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако не е уговорено изрично друго; в никакъв случай няма да бъдете таксувани с допълнителни разходи за това възстановяване.
Ние събираме стоките от вас.

Ние поемаме разходите за връщане на стоките.

За влошаване на стоките, ако има такива, ще изплатите обезщетение само ако обезсилването се дължи на ненужно боравене с тях, освен при проверка на тяхното състояние, характеристики и функциониране.

Край на информацията за правата за анулиране

Върнете се в началото