Общи условия (GTC) на TyresNET GmbH

1 Обхват

1.1 Тези Общи условия се отнасят за покупки, направени от клиент (наричан по-нататък "клиент" или "Вие") на www.gumi-online.com, управлявана от TyresNET GmbH (наричана по-нататък "TyresNET" или "ние"). Всички услуги, продукти и оферти, направени на TyresNET, се основават на тези Общи условия и условията на съответните онлайн магазини. Правилата за сайта се прилагат, когато потребителят посети уебсайта или когато използва услугите, достъпни онлайн на уебсайтовете.

1.2 При сключването на договора клиентът се счита за потребител, когато целта на поръчаните му продукти и услуги не може да се разглежда като търговска или самостоятелна заетост. Предприемач е всяко физическо или юридическо лице или съдружие, което е упражнявало търговски или самостоятелни действия при сключване на договора.

1.3. Отклоняващите се, противоречащи или допълнителни условия не стават част от договора.

2 Сключване на договор

2.1 На уеб сайтовете клиентите ще бъдат информирани безплатно за цените и доставчиците на продуктите. Тези доставчици са регистрирани търговци на дребно в TyresNET или други трети страни (включително партньори с бели етикети) (наричани по-долу "онлайн магазини"), предлагащи продукти в интернет.

2.2 Информацията не е правно обвързваща оферта, направена от TyresNET. Предоставената информация е автоматизирана (базирана на емисии) и се основава на информацията, която TyresNET получи от онлайн магазини и трети страни (производители, медии). Офертите по магазини или магазини на трети страни се актуализират няколко пъти на ден. В отделни случаи може да има отклонения и / или невярна информация относно цените (както и класирането на офертите), времето за доставка и наличието на продукти. TyresNET не поема отговорност за точността на тази информация. Това не се прилага, ако TyresNET е бил информиран за такива неточности и не е коригирал или не е поискал от онлайн магазините или трети страни, че тези неточности трябва да бъдат коригирани.

2.3 Клиентът не сключва договори за покупка, договори за услуги или други договори с TyresNET, когато купува продуктите от уеб сайтовете. Договорите за продуктите или услугите на уеб сайтовете се сключват единствено между клиентите и изброените онлайн магазини. Поради това се прилагат GTC на онлайн магазините (включително техните правила за анулиране и разпоредби за защита на данните).

2.4 Клиентите могат да бъдат директно прехвърлени чрез уебсайтовете на TyresNET на уебсайтовете на онлайн магазините, които са направили офертите (кликнете върху "Напред"). Задължение на клиентите е да проверяват цялата релевантна информация, както и валутата, посочена от онлайн магазините, преди да сключат договор или да поръчат.

2.5 Клиентът също така има възможност да направи покупка директно на уебсайтовете на TyresNET, без да бъде препращана към уебсайтовете на партньорските онлайн магазини (кликнете върху бутона "Добави в кошницата"). TyresNET в този случай не е представител на една от договарящите страни (клиент или онлайн магазин) и няма да стане страна по договор, сключен между клиента и онлайн магазина. Всички договорни задължения възникват единствено между клиента и онлайн магазина. За всички продукти се прилагат законови гаранционни права. Освен това се прилагат GTC на онлайн магазините (включително техните правила за анулиране) и / или техните доставчици на платежни услуги. Клиентите ще бъдат изрично информирани за това, докато поставят поръчката си.

2.6 TyresNET посочва, че не всички онлайн магазини, които се предлагат на пазара, са изброени. Изборът е по преценка на TyresNET и онлайн магазини. Показваните резултати от сравнението не претендират, че са пълни. TyresNET си запазва правото да изтрива отделни продукти или услуги без предизвестие.

2.7 Можете да коригирате грешките от тип в полетата за въвеждане, като използвате клавиатурата на компютъра и мишката, докато не завършите поръчката си и не натиснете бутона за потвърждение. В съответствие със законовите разпоредби текстът на договора ще ви бъде на разположение, но този текст няма да бъде спасен след сключването на договора.

3 Няма поемане на гаранция, никаква отговорност за информация от трета страна

3.1 Нашите услуги подлежат на промяна или корекция по всяко време. Моля, използвайте нашите услуги по свое усмотрение.

3.2 Gumi-online.com не може да гарантира на потребителя или на третата страна, че показваната информация е актуална, правилна и / или пълна, нито това са услугите, достъпни по всяко време без прекъсване, навреме, сигурно и без грешки. Gumi-online.com също така не гарантира, че хардуерът и софтуерът, който се използва по всяко време, работи без грешки или че някакви грешки навреме или изобщо ще бъдат фиксирани.

3.3 Нашият сайт съдържа връзки към други уебсайтове и съдържание, които съхраняваме за други в нашите услуги на нашите сървъри и предоставяме на разположение на обществеността (например описания на продукти или цени на онлайн магазини и връзки към тях). Ние не контролираме съдържанието на тези справки, тъй като правим съдържанието достъпно на TyresNET или чрез такива сделки или източници на данни.

3.4 Всички услуги за сравняване се подават от TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, Tel 040-73098288, Факс 040-73098289, Email :. Info@tarifcheck24.de

4 Ограничаване на отговорността

4.1 Gumi-online.com носи отговорност в случай на повреда на потребителя (а) вследствие на нараняване на живота, крайника или здравето вследствие на нарушение на задълженията на Gumi-online.com, б) съгласно Закона за отговорността за продукта, от допускане на гаранция (c) ако Gumi-online.com причини вредата умишлено или поради груба небрежност и / или (d) ако щетата е причинена от нарушение на задължение на Gumi-online.com, чието изпълнение прави правилното изпълнение на договорът и неговият задължителен отговор на потребителя често имат доверие и доверие (основно задължение).

4.2 Gumi-online.com носи отговорност в случаите на параграф 1, букви а), б) и / или в) неограничена сума; в случаите на буква г) отговорността се ограничава до предвидими, типични щети.

4.3 В случаи, различни от посочените в параграф 1, отговорността на Gumi-online.com се изключва независимо от правното основание.
4.4 Разпоредбите за отговорност по предходните алинеи важат и за личната отговорност на служителите, служителите и агентите на Gumi-online.com.

5 Задължения на потребителя, забранено поведение

5.1 Потребителят се задължава да се въздържа от действия, които пречат или могат да повлияят на функционалните възможности на офертата на Gumi-online.com (например чрез софтуер или други скриптове). Това се отнася особено за използването на софтуера "робот", "паяк" или "офлайн четец" и процеси, които автоматично генерират заявки за потребители чрез интернет.

5.2 Вие не трябва да използвате нашите услуги или части от тях без предварително писмено съгласие за търговски цели от всякакъв вид, например да копирате, систематично извличате, имитирате, продавате, наемате или използвате или предлагате за собствени или други рекламни цели.

5.3 Всички права (например авторски права и търговски марки) към нашите бази данни, компютърни канали, пряко съдържание, което създаваме, са запазени.

6 Защита на данните

За поверителност, моля, прочетете нашата политика за поверителност.

7 Потребителски акаунт

7.1 Gumi-online.com предлага в регистрационния акаунт са част от безплатен личен акаунт ("Потребителски акаунт") за потребителя, а регистрацията за Потребителски акаунт е доброволна.В потребителския акаунт потребителят може да се включи / изключи от нашия бюлетин и списък с продукти за пазаруване.Потребителят може да добавя продукти към своя списък за пазаруване и да ги премахва.Въвеждане и / или управление на поръчките на потребителя с доставчик не е възможно чрез потребителския акаунт.

7.2 Ако потребителят е клиент, той трябва да е на възраст по време на регистрацията.

7.3 По време на регистрацията потребителят трябва да попълни полетата, отбелязани като задължителни във формуляра за регистрация. По този начин се избира потребителски имейл адрес, както и парола. Потребителското име и годината на раждане са незадължителни полета.

7.4 Потребителят няма право да поддържа няколко потребителски акаунта на Gumi-online.com. Gumi-online.com си запазва правото да изтрие няколко регистрации.

7.5 Информацията, въведена от потребителя в момента на регистрацията (задължителна и незадължителна) трябва - освен ако не е посочена - да е правилна и пълна. Ако имейл адресът на потребителя се промени след регистрацията, потребителят трябва незабавно да направи промените в настройките на потребителския си профил и да посочи променения имейл адрес. Gumi-online.com не носи отговорност за щети, понесени от потребителя в случай, че потребителят не е въвел правилния имейл адрес. Потребителят може по всяко време да направи промяна на паролата и данните си.

7.6 Данните за достъп на потребителя, по-специално неговата или нейната парола, са поверителни и не трябва да се споделят с никого. Удостоверенията трябва да се съхраняват от потребителя срещу достъп от трети страни. Ако потребителят има причина да вярва, че трета страна е получила достъп до достъпа и / или да използва потребителския си профил, той е длъжен да информира Gumi-online.com, като незабавно посочи всички съответни обстоятелства с писмо, факс или електронна поща. Gumi-online.com в случай на обосновано подозрение за достъп на трети страни за достъп и / или използване на потребителски акаунт от трети страни, потребителският акаунт е блокиран или изтрит след консултация с потребителите много временно.

7.7 Потребителят носи отговорност за желания резервен списък или собственото си съдържание.

7.8 Потребителят не може да използва Gumi-online.com за незаконни цели с цел нараняване или нанесени щети на други лица от неговата потребителска сметка. Използването на профила за търговски цели не е разрешено. Нарушаването на тези задължения под название Gumi-online.com. за изтриване на профила. Потребителят не е упълномощен да създаде нов профил на Gumi-online.com след нарушението.

7.9 Потребителят може да прекрати сметката си по всяко време без да посочва причини. За да прекрати профила и да изтрие настройките на потребителския си профил, потребителят трябва да изпрати и да изпрати електронна поща info@Gumi-online.com или TyresNET GmbH, Amalienstr. 71, 80799 Мюнхен Германия. Gumi-online.com може да прекрати потребителския акаунт на потребителя, без да даде известие в рамките на шест седмици в края на месеца, като изпрати имейл до регистрираното в настройките на потребителския профил на имейл адреса на потребителския акаунт. С действителната дата на прекратяване потребителският профил на потребителя е напълно изтрит.

8 Заключителни разпоредби

8.1 Не съществуват допълнителни споразумения за тези условия на използване.

8.2 Ако някоя от клаузите на тези Условия стане или е невалидна, това не засяга валидността на правилата.

8.3 Прилага се германското право.

8.4 Ако потребителят е търговец, юридическо лице от публичното право или публичен специален фонд, мястото на компетентност е местонахождението на Gumi-online.com за всички спорове, които се прилагат.

9 Отговорност

9.1 TyresNET носи отговорност за каквито и да било вреди на или за клиента като: а) смърт, нараняване на тялото или здравето, произтичащи от нарушение на задълженията на TyresNET или неговия законен представител или негов представител, TyresNET носи отговорност и в съответствие с ( б) Закона за отговорността по отношение на продуктите в случай на поемане на гаранция или измамно погрешно представяне, или ако (c) TyresNET или неговите законни представители или представители са причинили щета умишлено или поради груба небрежност и / или г) TyresNET е причинило щета на нарушение на задълженията, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и за което разумно може да се разчита (клиничното задължение).

9.2 TyresNET е безкрайно отговорен в случаите на раздел 1, букви а), б) и / или в). Що се отнася до остатъка, отговорността се ограничава до предвидимите щети, характерни за договора.

9.3 В случаи, различни от посочените в параграф 1, отговорността на TyresNET е изключена, независимо от правното основание.

9.4 Разпоредбите за отговорност по предходните алинеи се отнасят и до личната отговорност на служителите, служителите и агентите на TyresNET

10 Заключителни разпоредби

10.1 Германският закон е приложим, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. ЕС създаде портал за подпомагане на недоволни клиенти. Ако имате оплаквания относно продукти или услуги, закупени от нас чрез интернет, можете да намерите органите за разрешаване на спорове за извънсъдебно решение тук http://ec.europa.eu/consumers/odr. Моля, имайте предвид, че за някои сектори и в следните страни понастоящем (към 22.06.2016 г.) няма субекти за разрешаване на спорове: Хърватия, Люксембург, Румъния и Испания. Така че може да е възможно да не можете да използвате този портал, за да разрешите спор с нас в тези страни.

10.2 Не съществуват допълнителни споразумения.

10.3 Ако клиентът е търговец, юридическо лице от публичното право или от специален публичноправен фонд, мястото на изпълнение и юридическото място за всички видове съдебни спорове, основаващи се на този договор, се намират в седалището на TyresNET. Това важи и ако клиентът е предприемач без общо юрисдикция в Германия или ако обичайното му пребиваване е неизвестно към момента на подаване на искането. Възможността на TyresNET да предяви иск срещу клиент в друго правно пространство остава незасегната.

10.4 Ако някоя от тези условия е изцяло или частично невалидна, валидността на останалите разпоредби на този договор, включително останалите условия, няма да бъде засегната. Законовите разпоредби заменят невалидните разпоредби. Това важи и в случай, че условията и условията трябва да имат непредвиден пропуск.

Върнете се в началото