Следите от гуми

Следите от гуми са класифицирани като шаблони, тъй като гумите оставят уникален отпечатък. Точно както по отпечатъците от обувки бихте могли да определите марката, стила и размера на обувките, по същия начин можете да направите това и по отпечатъците от гумите. Отпечатъците от гуми могат да се сравнят с базата данни, която производителят, ФБР или друга агенция са събрали. Тези бази данни помагат на изследователя да определи какъв тип гума е оставил определен отпечатък и каква е нейната марка. Това определяне води до ограничаване избора на възможното превозно средство, което използва такава гума. Както повечето доказателства, следите от гуми могат да бъдат използвани, за да подпомогнат идентифицирането на извършителя на престъпление. Заподозреният бива докаран на местопрестъплението, за да се види дали неговите гуми съвпадат със следите на гумите на превозното средство на заподозрения.

Два автомобила трудно биха могли да оставят абсолютно еднаква маркировка. Това се дължи на факта, че при използване на гумите, износването им променя отпечатъка на гумата. Пример за това е уникалното износване на външния ръб на гумата. Този уникален шаблон е от голямо значение за разследването, тъй като такъв отпечатък присъства само върху гумата на използваното превозно средство. Понякога превозното средство може лесно да бъде идентифицирано; например, когато едно превозно средство има различни гуми.

Отпечатъците на гумите, също като пръстовите отпечатъци, се класифицират по категории на видими, пластични и латентни. Мострите на отпечатъците могат да бъдат събрани по няколко начина. Първият тип отпечатъци са видимите отпечатъци. Тези отпечатъци се виждат с просто око и могат да бъдат заснети с фотоапарат без използването на специално оборудване във вид на прах. Следващият тип отпечатъци са пластичните или триизмерни отпечатъци. Тези отпечатъци могат да бъдат снети чрез правенето на отливка от отпечатъка. Отливката на отпечатъка се прави с помощта на прахообразен каменен материал, като зъбен камък и вода. След изсъхването на сместа остава триизмерен отпечатък. Последният тип отпечатъци са латентните отпечатъци, които не се виждат с просто око. Латентните отпечатъци обикновено биват оставяни върху плоски повърхности, като тротоари или пътища. За да се снемете този тип отпечатъци от гума, най-вероятно ще е необходимо използването на електростатично устройство и желатинов стикер за откриване на отпечатъци. Електростатичното устройство за прахово откриване на отпечатъци е инструмент, който електростатично зарежда праховите частици или песъчинките.

След това тези частици се прехвърлят на разкриваща лента, като желатин. Този метод е най-подходящ за снемане на сухи или прашни остатъчни отпечатъци от почти всяка повърхност. Желатиновият стикер представлява гумен лист, на който се отбелязват отпечатъци от порести неравни, текстурирани и извити повърхности. Желатиновият стикер може да се използва и за събиране на отпечатъци от превозното средство или от местопроизшествието. Както при всички останали доказателства, тези отпечатъци трябва да бъдат правилно съхранени, за да се избегне замърсяване. Най-добре да сравните снетите отпечатъци с тези на автомобила. Пробите от местопрестъплението трябва да бъдат вакуумирани.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Отговор до: {{replyComment.author}}
Всички полета са задължителни
Коментарът бе изпратен успешно

Върнете се в началото