Регистрация на гуми в документите на превозното средство

Регистрация на гуми в документите на превозното средство

Информация в документите на превозното средство

Документът на превозно средство от октомври 2005 г., наричан Раздел I на свидетелството за регистрация на превозно средство, съдържа указание за гумите, които са подходящи за конкретното превозно средство. Човек може да намери подробна информация за размерите на гумите в чл. 15.1, 15.2 и 15.3., като информацията се отнася респективно за всяка ос. Промените, които се отнасят за гумите, са отбелязани в чл. 22. В по-стари документи за автомобили има и други размери, които могат да бъдат избирани. Тези документи все още могат да се ползват. Въпреки това, спецификацията на един размер гума в новите сертификати за регистрация на превозните средства не означава, че само този конкретен размер гуми е разрешен.

Намерете още разрешени гуми

Други допустими размери могат да бъдат намерени в сертификата за съответствие на ЕИО или ЕО, известен също и като документ СоС (сертификат за съответствие). От 2005 г. насам производителите на автомобили трябва да предават този опис при продажбата на нова кола. Той съдържа всички технически данни на превозното средство, включително чл.32 и 50 с информация за всички одобрени размери гуми. Ако нямате сертификат СоС или сте го загубили, можете да го поискате от производителя на автомобила срещу заплащане. Също така много производители са поставили съответните бази данни с функция за онлайн търсене. Ако гумата не е посочена в сертификата за регистрация на превозното средство, но може се намира на СоС документите, можете без колебание да я монтирате. Като доказателство за полицията и по-специално за Инспекцията по технически надзор, винаги трябва да притежавате копие от документа на СоС. Размерът на гумата може да бъде споменат и в Раздел I от сертификата за регистрация на превозното средство. В такъв случай не е необходимо CoC сертификата да бъде с вас. Това допълнение, обаче, не е задължително.

Индивидуален доклад или одобрение

Ако гумите не са споменати в свидетелството за регистрация на превозното средство или в документите на СоС, тогава експертно лице трябва да изготви становище относно техническата изправност на гумата. Такова "извънредно изложение на фактите", посочено в Раздел I, чл. 22 от свидетелството за регистрация на превозно средство, винаги се заплаща. Експертът проверява дали гумата е подходяща и може да се монтира върху джантата - това налага производителят на гуми да предостави сертификат. Ако всичко е наред, експертът ще издаде доклада, известен като Общ Оперативен Лиценз. След това промяната се вписва в Раздел I, чл. 22 от удостоверението за регистрация на превозно средство, като ABE образец, от което следва, че е легитимно.

Шофиране без одобрени гуми

Разбира се не е позволено да шофирате с неразрешени гуми и това може да ви струва скъпо. Ако дори и само една част от автомобила ви не е официално одобрена - дори това да е гумата - разрешителното на превозното средство веднага се отменя. Не можете да шофирате без разрешително за техническа изправност - полицията може да се погрижи за това. В такъв случай може да загубите и щетите, които застраховката ви покрива.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Отговор до: {{replyComment.author}}
Всички полета са задължителни
Коментарът бе изпратен успешно

Върнете се в началото